Zmiana stawki belgijskiego podatku od wynagrodzeń nierezydentów za sezonowe prace w rolnictwie i ogrodnictwie.

Aby uniknąć ewentualnych problemów z odzyskaniem należnych podatków od niektórych dochodów nierezydentów zatrudnionych w rolnictwie i ogrodnictwie jako pracownicy sezonowi, zostanie podniesiona stawka zaliczki na podatek dochodowy do 18,725%. Wcześniej potrącano zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 11,11%.

Podwyższona stawka 18,725% dotyczy wynagrodzeń wymienionych poniżej, które są wypłacane lub przyznawane od 25 marca 2021 r. Nierezydentom, którzy pracują jako pracownicy sezonowi w rolnictwie i ogrodnictwie:

  • Wynagrodzenie za pracę dorywczą w rolnictwie lub ogrodnictwie, która kwalifikuje się do korzystnego systemu ubezpieczeń społecznych (plukkaart). Na przykład składki na ubezpieczenie społeczne tych pracowników dorywczych są obliczane na podstawie stałego dziennego wynagrodzenia, a nie rzeczywistego wynagrodzenia;
  • Premia roczna i lojalnościowa przyznana przez Fundusz Gwarancyjno-Socjalny dla branży ogrodniczej;
  • Wynagrodzenie za pracę w rolnictwie lub ogrodnictwie na umowę na czas określony lub za jasno określoną pracę trwającą maksymalnie 6 kolejnych tygodni kalendarzowych bezpośrednio po zatrudnieniu jako sezonowy pracownik rolniczy lub ogrodniczy u tego samego pracodawcy;
  • Wynagrodzenie urlopowe naliczone podczas zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony lub za jasno określoną pracę przez maksymalnie 6 kolejnych tygodni kalendarzowych bezpośrednio po zatrudnieniu jako sezonowy pracownik rolniczy lub ogrodniczy u tego samego pracodawcy.
    Wspomniana zmiana dotyczy tylko nierezydentów zatrudnionych dorywczo w rolnictwie i ogrodnictwie (czyli praktycznie wszystkich obywateli Polski którzy od czasu do czasu przyjeżdżają do Belgii na prace sezonowe).

Przypominamy ze jeśli termin pobytu i pracy na terenie Belgii nie przekroczy 183 dni w skali roku to pracownicy sezonowi i inni mogą starać się o zwrot naliczonych zaliczek podatku od dochodu w Belgii, pod warunkiem ze rozlicza się z całego dochodu wtedy w Polsce.

Źródło: Dekret królewski z dnia 21 marca 2021 r. Zmieniający załącznik III do dekretu królewskiego / ITC 92 w odniesieniu do wynagrodzeń nierezydentów pracujących sezonowo w rolnictwie i ogrodnictwie, BS 25 marca 2021 r.

Comments are closed.