Formalności przy zatrudnieniu pierwszego pracownika

Formalności przy zatrudnieniu pierwszego pracownika Kiedy myślimy już bardzo poważnie o zatrudnieniu pierwszego pracownika to jest to znak ze mamy za dużo pracy czyli ze nasza firma się rozwija. Prowadząc jednoosobowa działalność w Belgii lub spółkę, wiemy w międzyczasie ile jest formalności do spełnienia żeby nie przeoczyć żadnych ważnych spraw. A jak jest z pierwszym…
Czytaj dalej

Obowiązek przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia delegowanym pracownikom.

Przekazywanie informacji o warunkach zatrudnienia delegowanym pracownikom. Dyrektywa (2019/1152) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia w Unii Europejskiej zaostrza obowiązki pracodawcy w zakresie przekazywania pracownikom informacji o elementach stosunku pracy. Nowe obowiązki dotyczą zatrudnionych od 10 listopada 2022 roku. Jednak pracownicy zatrudnieni przed 10 listopada 2022…
Czytaj dalej

Ogólne warunki świadczenia usług: ułatwienie czy utrudnienie?

Dla każdej firmy posiadanie ogólnych warunków świadczenia usług jest koniecznością. Ogólne warunki stanowią ramy dla wzajemnych relacji między stronami. Określają one bowiem prawa i obowiązki stron zawierających ze sobą umowę. W szczególności można zawrzeć umowy dotyczące płatności, warunków dostawy, odpowiedzialności ... W ten sposób, jako firma, możesz zabezpieczyć się przed opóźnieniami w płatnościach ze strony…
Czytaj dalej

Szkolenia BHP. Nowe przepisy od 1 kwietnia 2022 roku w branży budowlanej.

Szanowny Kliencie Pragniemy Państwa poinformować o nowych przepisach obowiązujących od 1 kwietnia 2022 roku w branży budowlanej. Dotyczą one obowiązku odbycia podstawowego szkolenia BHP. Celem tego szkolenia jest zapewnienie, że wszyscy pracownicy są świadomi zagrożeń, jakie mogą wystąpić na placu budowy.   Tematy poruszane na szkoleniu: Podstawowa znajomość prawna zasad prewencji; Stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych;…
Czytaj dalej