Szkolenia BHP. Nowe przepisy od 1 kwietnia 2022 roku w branży budowlanej.

Szanowny Kliencie

Pragniemy Państwa poinformować o nowych przepisach obowiązujących od 1 kwietnia 2022 roku w branży budowlanej. Dotyczą one obowiązku odbycia podstawowego szkolenia BHP. Celem tego szkolenia jest zapewnienie, że wszyscy pracownicy są świadomi zagrożeń, jakie mogą wystąpić na placu budowy.

 

Tematy poruszane na szkoleniu:

 • Podstawowa znajomość prawna zasad prewencji;
 • Stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych;
 • Bezpieczne zachowanie na placu budowy.

Szkolenie musi trwać co najmniej 8 godzin i po jego zakończeniu powinno zostać poświadczone przez akredytowanego trenera.

Na dostosowanie się do nowych przepisów maja Państwo czas do 30.09.2022 r. Można poprosić o przedłużenie do 31/03/2023 od Constructiv poprzez ten link.

Jeśli zatrudniają Państwo nowych pracowników, należy w ciągu 1 miesiąca od daty zatrudnienia dostosować się do owych przepisów.

W niektórych przypadkach można być zwolnionym z obowiązkowego podstawowego szkolenia BHP przedstawiając jeden z następujących dokumentów:

 • Posiadany certyfikat VCA;
 • Ukończony kurs bezpieczeństwa w budownictwie zatwierdzony przez Constructiv;
 • Posiadanie certyfikatu wydanego przez Constructiv, który spełnia wymagania szkolenia podstawowego;
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w branży budowlanej w ciągu ostatnich 15 lat;

Szkolenia zagraniczne

W przypadku gdy podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa odbyło się w innym kraju UE, uznaje się je za równoważne, jeżeli prowadzi do uzyskania ważnego certyfikatu VCA, który musi zostać przedstawiony celem zatwierdzenia przez instytucje belgijska.

W przypadku gdy szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczeństwa w innym kraju UE nie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu VCA, szkolenie powinno zapewnić uczestnikom niezbędną podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zapobiegania i ochrony na budowach, w szczególności:

 1. Zasady prawne i hierarchia środków zapobiegawczych;
  2. Świadomość znaczenia analizy ryzyka przed rozpoczęciem pracy;
  3.    Możliwe środki zapobiegawcze w przypadku wystąpienia zagrożeń na budowie;
  4.    Zabezpieczenie miejsca pracy i w razie potrzeby instalacji;
  5.    Znaki obowiązkowe, zakazujące i ostrzegawcze;
  6.    Środki ochrony indywidualnej odpowiednie do wykonania zadania;
  7.    Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami dźwigowymi, maszynami udarowymi, stacjonarnymi i przenośnymi oraz narzędziami ręcznymi;
  8.    Niezbędne środki zapobiegawcze podczas wykonywania prac na wysokości;
  9.    Piktogramy produktów i ich niebezpiecznych właściwości;
  10.    Zagrożenia i środki zapobiegawcze, które należy podjąć podczas pracy z produktami o niebezpiecznych właściwościach;
  11.    Środki zapobiegawcze, jakie należy podjąć podczas pracy z instalacjami elektrycznymi w miejscu wykonywania pracy;
  12.    Prawidłowy sposób postępowania w przypadku wystąpienia pożaru na budowie;
  13.    Procedury awaryjne na placu budowy;
  14.    Znaczenie zachowania, porządku i czystości podczas pracy na budowie.Powinno to być poświadczone przez akredytowanego trenera, który przeprowadził szkolenie, lub przez organ koordynujący lub instytut prewencji w państwie UE, w którym pracownik jest zwykle zatrudniony.

Jeśli chcą się Państwo upewnić czy posiadane przez pracownika certyfikaty szkoleń BHP będą uznane w Belgii, to sugerujemy bezpośredni kontakt z Constructiv:

Koningsstraat 132 bus 1, 1000 Brussel, +32 (0)2 209 65 65, BE 0406.466.622

info@constructiv.be

Jeśli chcą Państwo zaplanować szkolenie VCA dla swoich pracowników na terenie Belgii w języku polskim prosimy o przesłanie zapytania o ofertę na nasz adres info@jowitasokolowska.eu. W treści prosimy podać ilość pracowników i miejscowość(i) gdzie szkolenie może się odbyć. Prześlemy zapytanie do naszego partnera i on się z Państwem skontaktuje bezpośrednio.

Jowita Sokolowska

 

Comments are closed.