Ogólne warunki świadczenia usług: ułatwienie czy utrudnienie?

Dla każdej firmy posiadanie ogólnych warunków świadczenia usług jest koniecznością. Ogólne warunki stanowią ramy dla wzajemnych relacji między stronami. Określają one bowiem prawa i obowiązki stron zawierających ze sobą umowę.

W szczególności można zawrzeć umowy dotyczące płatności, warunków dostawy, odpowiedzialności ... W ten sposób, jako firma, możesz zabezpieczyć się przed opóźnieniami w płatnościach ze strony klientów, ale możesz również zapewnić klauzulę dotyczącą zmiany cen w przypadku, gdy masz do czynienia z podwyżkami cen.

Im lepiej te ogólne warunki są dostosowane do prowadzonej działalności, tym łatwiej jest je stosować w praktyce. Dzieje się tak dlatego, że istnienie ogólnych warunków świadczenia usług minimalizuje nieporozumienia i ewentualne spory.

W razie powstania sporu można ustalić, które prawo jest właściwe i kto jest sądem właściwym.

W przypadku polskiej firmy przydatne może być stwierdzenie, że zastosowanie ma prawo polskie i przyznanie jurysdykcji polskim sądom. Oznacza to, że jako firma możesz udać się do polskiego sadu i korzystać z prawa, które znasz.

W innych przypadkach, a mianowicie, gdy chcą Państwo mieć do czynienia z belgijskimi kontrahentami, bardziej odpowiednie jest wybranie obowiązywania prawa belgijskiego i jurysdykcji sądów belgijskich. Dzięki temu zawieranie umów stanie się bardziej atrakcyjne dla belgijskich kontrahentów. Daje im bowiem pewność, że w razie problemów nie będą musieli jechać do Polski, aby rozpocząć postępowanie sądowe.

Jako firma będziesz musiał zastanowić się, jak chcesz to przygotować, biorąc pod uwagę konkretną sytuację.

Jeśli posiadasz ogólne warunki świadczenia usług jako firma, ważne jest, abyś zakomunikował je drugiej stronie, zanim umowa między stronami zostanie zawarta. Państwa kontrahent musi mieć możliwość zapoznania się z tymi ogólnymi warunkami przed zawarciem umowy i musi je zaakceptować. Nie wystarczy zatem przekazać ogólnych warunków świadczenia usług wyłącznie z fakturą. W przypadku gdy klient zalega z płatnościami, taki dokument jest podstawa do wyegzekwowania należności i ewentualnych odsetek.

Należy również upewnić się, że ogólne warunki świadczenia usług są zawsze wystarczająco jasne, proste i zrozumiałe. Nasze biuro chętnie państwu pomoże w przygotowaniu ogólnych warunków świadczenia usług, dostosowanych do belgijskiego rynku.

Przypominamy dane kontaktowe do naszego biura:

info@jowitasokolowska.eu lub 0032 56 32 02 15.

Comments are closed.