Nowe zasady szkoleń BHP w Belgii

Nowe zasady szkoleń BHP w Belgii

Partnerzy społeczni w branży budowlanej w układzie zbiorowym z 12 maja 2022 r. wypracowali porozumienie w sprawie obowiązkowego podstawowego szkolenia BHP dla PC 124. Poniżej chcielibyśmy przedstawić odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań na ten temat.

Co wynika z tego nowego obowiązku?
Konkretnie rzecz ujmując, wszyscy pracownicy muszą odbyć co najmniej 8 godzin podstawowego szkolenia BHP pod kontrolą Constructiv.
Szkolenie powinno przede wszystkim uświadomić pracownikom, jakie zagrożenia występują na placu budowy. Dotyczy to zarówno zagrożeń wynikających z ich własnej działalności, jak i z innych prac budowlanych prowadzonych w ich pobliżu. Obejmuje ono również podstawową wiedzę na temat prawnych zasad BHP, stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych oraz bezpiecznego zachowania na placu budowy.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placach budowy i objęci postanowieniami PC 124 muszą odbyć co najmniej 8 godzin podstawowego szkolenia BHP.

Jeśli koordynator ds. bezpieczeństwa jest obowiązkowy na budowie to…
Następnie wszyscy pracownicy muszą przejść podstawowe szkolenie VCA lub równoważne szkolenie w uznanym ośrodku szkoleniowym.

Jeśli koordynator ds. bezpieczeństwa nie jest obowiązkowy na budowie to…
Wówczas osoba kompetentna (np. doradca ds. BHP) może również przeprowadzić szkolenie wewnętrzne. Constructiv ułatwi to zadanie, oferując wkrótce pakiet szkoleniowy.
Oczywiście również w tym przypadku można skorzystać z usług ośrodka szkoleniowego.

W chwili obecnej ten nowy obowiązek dotyczy tylko pracowników, którzy podlegają przepisom PC 124. W najbliższym czasie planuje się jednak wprowadzenie obowiązku
szkolenia BHP dla wszystkich osób wykonujących prace na budowach, niezależnie od ich
statusu (właściciele firm, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, pracownicy,
pracownicy z innego komitetu parytetowego itp.) W tym celu należy jednak najpierw
wprowadzić poprawki do KB o tymczasowych i ruchomych placach budowy.

Jakie zwolnienia mają zastosowanie?
Istnieją pewne wyjątki od obowiązku odbycia podstawowego szkolenia BHP. Najważniejszym zwolnieniem jest to, które uwzględnia doświadczenie zawodowe: zwolnieni są pracownicy posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze budowlanym w ciągu ostatnich 15 lat. Dowód można przedstawić za pomocą legitymacji budowlanych (czekamy na potwierdzenie z Constructiv, w jaki sposob pracownik delegowany może udowodnić swoje doświadczenie).
Ponadto obowiązują pewne wyłączenia. Pracownicy są zwolnieni z tego obowiązku, jeśli...

  • • ...posiadają już ważny certyfikat VCA (do sprawdzenia w Centralnym Rejestrze Dyplomów);
  • • ...posiadają certyfikat Constructiv potwierdzający, że przeprowadzone podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa spełnia wymagane warunki;
  • • ...odbyli już zatwierdzony przez Constructiv kurs szkoleniowy z zakresu bezpieczeństwa w budownictwie. Nasz partner również oferuje tego typu szkolenia, ewentualnie uzupełnione o egzamin VCA;
  • • ...spełniają warunki zatrudnienia tymczasowego przez biuro pośrednictwa pracy (interim) w sektorze budownictwa (uznane wykształcenie zawodowe lub 16 godzin szkolenia w zakresie bezpieczeństwa lub doświadczenie);
  • • ...otrzymali od firmy Constructiv ekwiwalent za wcześniej odbyte szkolenia.

Ważne: Nie ma zwolnień dla mniejszych firm budowlanych. Każda firma - niezależnie od liczby zatrudnionych - musi zatem spełnić nowy obowiązek.

Co z nowymi pracownikami?
Nowi pracownicy sektora muszą przejść podstawowe szkolenie BHP w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy na budowie. Jeśli nowy pracownik rozpoczyna pracę w lipcu lub sierpniu, termin upływa 30 września.

Od kiedy obowiązuje ten nowy obowiązek?
Mimo, że układ zbiorowy pracy datowany jest na 12 maja 2022 r., przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 1 kwietnia 2022 r. Aby dać wszystkim czas na dostosowanie się do przepisów, przewidziano sześciomiesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że do 1 października 2022 r. każdy pracownik przedsiębiorstwa budowlanego objęty PC 124 musi ukończyć podstawowe szkolenie BHP. Chyba że pracownik może powołać się na zwolnienie (patrz wyżej).

Co zrobić, jeśli nie uda się dotrzymać terminu 1 października?
Jeśli z przyczyn obiektywnych i/lub praktycznych przyczyn organizacyjnych uczestnictwo w kursie nie jest możliwe do 1 października, można przedłużyć ten termin o maksymalnie 6 miesięcy.

Jeśli nie ma delegacji związkowej, można to zrobić, po prostu powiadamiając Constructiv.
Jeśli jednak w zakładzie jest delegacja związkowa, przedłużenie terminu jest możliwe wyłącznie w porozumieniu z tą delegacją. Ważne: pomimo przesunięcia terminu, szkolenie musi zostać ukończone przed 31 marca 2023 r.

Comments are closed.